Обява

О Б Я В А

 

НАБИРАТ СЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТНИЦИ – БЕРАЧИ НА АСПЕРЖИ ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Агенцията по заетостта чрез EURES мрежата обявява свободни работни места за селскостопански работници – берачи на аспержи в Обединеното кралство.

Изисквания към кандидатите:

  • образование – средно/след средно;
  • езикови умения – английски – основно е предимство;
  • опит в брането на плодове/зеленчуци е предимство;

Работата включва бране на аспержи /отрязване с нож/ и събирането им в касетки /колички/ или в трактор. Изисква се физическа издръжливост, тъй като работата е свързана с ходене по полето, вдигане на касетки, навеждане за отрязване на аспержите и носене на тежки материали.

Процедура на кандидатстване:

  • Изготвяне на СV на български език.

Кандидатстването е онлайн, чрез попълване на апликационна форма на официалната страница на компанията www.cobrey.co.uk,

след провеждане на информационни дни за разясняване на условията на работа, начина на кандидатстване и подбора на работниците, които ще се състоят на

  • 14.10.2016 година в град Монтана в залата на хотел „Огоста”, в центъра на града от 13.00 часа;
  • 15.10.2016 година в град Пловдив в залата на хотел „Санкт Петербург” – бул. „България” № 9 от 13.00 часа.

Заплащане:

  • 1840 лева месечно

Условия на настаняване:

Работодателя предлага настаняване в мобилни къщи /каравани/, между 4 и 6 човека. Заплаща се 42 лири на човек седмично, което включва наем, ток, вода и газ.

За повече информация – ДБТ Оряхово – стая № 1.

 

ОБЯВА

О Б Я В А

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-73/26.09.2016г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че на 3 и 4.10.2016г. от 9,00 до 18,00 часа

ще проведе третиране на рапица с препарат „Султан 500 СК” - карантинен срок 70 дни, при доза 200 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредител – почвен хербицид,срещу плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Оряхово:

-         Масив 31   – 900 дка

Землище Лесковец:

-         Масиви 2,6,7,8 – 900 дка.

 

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Обява

ОБЯВА

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

 

ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, срок за подаване на документи - 28.10.2016г.

 

За информация и подаване на документи:

 

 

Офис за военен отчет на община Оряхово

старши експерт Андрей Стоянов

тел. 088 9898 666

 

Военно окръжие- Враца 092/62-40-44:

 

вътр. 256 – ц.сл. С.Исаев.

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ЗА МЛАДЕЖИ

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА В ПОМОЩ НА ТРУДОВАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ

Съобщение

         Съобщение

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври - чрез задействането на акустичните сигнали .
Тренировката ще се проведе на 03.10.2016г. от 13:30 ч. с цел проверка на техтическото състояние на системата.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017