Ч Е Т И М Е Ж Д У Р Е Д О В Е Т Е: НЕЩАТА СА ТОЧНО ТАКИВА, КАКВИТО НЕ ГИ ВИЖДАШ!

1a2a3-a

17  18  19  21  22  23  24  25

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА 22 ФЕВРУАРИ 2017

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

22 ФЕВРУАРИ 2017

16933770 1417465544951010 403318968 n  16835805 1302712069805026 29652233999901145 o

16804423 1458799287463473 8300851791147728813 o    16835955 1458799850796750 5882333895094430781 o

 

На 22 февруари 2017 година, училищата в Община Оряхово, съвместно с МК БППМН към Община Оряхово и Комисия за детето към Община Оряхово се включиха в отбелязването на Международния ден, посветен на борбата с тормоза в училище известен като „Ден на розовата фанелка”, осигурявайки тематични стикери и тениски с послание: НЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ!

За поредна година малки и големи ученици от цялата община, заедно със своите учители и възпитатели показа достойна за уважение съпричастност към каузата, заинтригувала десетки хиляди хора по света, както и специално отношение към проблема с тормоза в училище.

Ученическият съвет към СУ „Христо Ботев” – гр.Оряхово представи интересна презентация на тема: Какво е тормоз и как да се справим с него?!. Презентацията предизвика и интересна дискусия по темата, в която се включиха - Педагогическият съветник към СУ „Христо Ботев” – гр.Оряхово – г-жа Ирина Илиева, Секретаря на МК БППМН към Община Оряхово – г-жа Виржиния Тошева, Обществените възпитатели към МК БППМН към Община Оряхово – г-жа Дияна Цонева и г-жа Гинка Чобанова и дори най-малките ученици от 5-ти клас на СУ „Христо Ботев” – гр.Оряхово.

Учениците от НУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Оряхово, заедно със своите учители, както и г-жа Цеца Георгиева, бяха подготвили интересни мероприятия Обществен възпитател към МК БППМН към Община Оряхово се включиха с огромен ентусиазъм във всички мероприятия посветени на борбата с ТОРМОЗА в училище! Те също поставиха своите послания на видно място, за да стигнат до всички! Кулминацията на деня бе общата прегръдка и пуснатите балони, понесени от вятъра, за да отнесат на далече и до всички желанието на всички деца: НИКОГА И НИКОЙ ДА НЕ Е ЖЕРТВА НА ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ, НЕ САМО ПРИ НАС, А И ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ!

Учениците от ОУ „Никола Йонков Вапцаров – с.Селановци, съвместно с МК БППМН към Община Оряхово в лицето на Общественият възпитател – г-жа Калинка Манинска и целият училищен колектив, начело с Директорът – г-жа Петя Русинова също отбелязаха Международния ден, посветен на борбата с тормоза в училище известен като „Ден на розовата фанелка”. Интересни мероприятия с интерактивна цел и дискусии по темата за тормоза, последствия и справяне с него ангажираха вниманието на малки и големи ученици!

ОУ „Христо Ботев“ - с. Остров съвместно с МК БППМН към Община Оряхово в лицето на Общественият възпитател – г-жа Хризантема Христова също се включиха в отбелязването на Международния ден, посветен на борбата с тормоза в училище известен като „Ден на розовата фанелка”. Децата, носеха стикери с послание: НЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ!

 

ТОЛЕРАНТНОСТ

14993576 1310878658943033 6871573110035831870 n   15036683 1310878512276381 87225369630363255 n

15085581 1310878578943041 5328695635236096590 n   15136005 1310878825609683 7024068024973240306 n

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността.
Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.
Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.
ОУ „Христо Ботев“ , вчера отбеляза интернационалния ден на толерантността по забавен и достъпен за учениците начин. Те сътвориха Световна карта на толерантността сами. Работата им протече в 6 обособени групи, които работеха, рисуваха самостоятелно и размишляваха върху понятията „различие“, “мултикултурна среда“, „символи на толерантност“, изработиха посланията на „човечетата“ от различните континенти. Модератор на срещата беше доброволец от НПО „Сдружение Възможности без граници – испанката Мериам Гомес. Превода се осъществи от Сашо Стоянов и Мартин Войков. Присъстваха директорът на училището Лидия Николова и педагози.
В по късен следобеден час, се осъществи и срещата на доброволеца от НПО „Сдружение Възможности без граници“ с ученици от СУ „Христо Ботев“ гр.Оряхово. В мутимедийната зала в училището, младите хора работиха и сътвориха своята Световна карта на толерантноста, като след това един представител от всяка група, представи пред аудиторията своя континент с уникално население, с уникални послания и супер сила, с които се отличаваха от другите. На срещата присъстваха много педагози от училището и педагогическия съветник Ирина Илиева, секретаря на МКБППМН Вержиния Тошева, обществени възпитатели към комисията и младежи, участници в Младежката програма Херцога на Единбург – Оряхово, които помагаха с превода.

Европейския ден за борба с трафика на хора

Във връзка с 10 годишнината от първото отбелязване на Европейския ден за борба с трафика на хора – 18 октомври, МК БППМН към Община Оряхово организира мероприятие, на което събра служители от общинска администрация - Оряхово, членове на МК БППМН Оряхово, обществени възпитатели към МК БППМН Оряхово, граждани, представители на ДПС към РУ„ Полиция” Оряхово, ДСП Оряхово, Отдел „Закрила на детето”, учители и ученици от 9 – ти, 10 – ти, 11 – ти и 12 – ти клас на СУ „Христо Ботев” – гр. Оряхово.

Основна целева група бяха учениците от 9 – ти, 10 – ти, 11 – ти и 12 – ти клас на СУ „Христо Ботев” – гр. Оряхово.

Мероприятието включваше презентация на тема: „Трафикът на хора... съвременната форма на робство”. Чрез нея бе обобщен проблемът с трафика на хора, който все повече се превръща в основен в условията на съвременното общество. Конкретизирани бяха различните видове похвати за трафикиране, основните рискови групи, както и мерките за превенция.

DSCN6763 DSCN6765

DSCN6766 DSCN6767

За финал бе прожектиран тематичният игрален филм – „Твърде лично”, който по достъпен начин представи проблема за трафика на млади момичета с цел сексуална експлоатация в Централна и Източна Европа.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019