Отчет бюджет

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 2018

Обява

    В съответствие с изискванията на чл.17, ал.5 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, писменото становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на обществените обсъждания на Доклада по ОВОС на инвестиционно предложение „Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци”(НХРАО), проведени на 16  и 17 април 2015г. и в периода 27-30 април 2015г. е внесено в Община Оряхово в писмо с вх.№53.00-15/13.05.2015г.
и е на разположение на гражданите
за препоръки, мнения и възражения в резултат на обществените обсъждания:
в сградата на Община Оряхово, гр. Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” №15, ет.2, стая 203, всеки работен ден от 09,00 часа до 16,30часа  за периода от 15.05.2015г. до 15.06.2015г.

                                                                                          ОБЩИНА ОРЯХОВО

               В съответствие с изискванията на чл.17, ал.5 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, писменото становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на обществените обсъждания на Доклада по ОВОС на инвестиционно предложение „Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци”(НХРАО), проведени на 16  и 17 април 2015г. и в периода 27-30 април 2015г. е внесено в Община Оряхово в писмо с вх.№53.00-15/13.05.2015г.

и е на разположение на гражданите

за препоръки, мнения и възражения в резултат на обществените обсъждания:

в сградата на Община Оряхово, гр. Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” №15, ет.2, стая 203, всеки работен ден от 09,00 часа до 16,30часа  за периода от 15.05.2015г. до 15.06.2015г.

 

 

 

 

                                                                                                                                            ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019