Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Уведомление за ИП на Джиосайкъл СДМ ЕООД на площадката на Холсим 21 Юни 2024 106
Решение №ВР - 1 - ЕО / 2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО 02 Февруари 2024 240
Обява за срещи за обществено обсъждане 22 Декември 2023 315
Процедура по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценка на съвместимостта (ОС) на инвестиционно предложение за “Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав“, по проект 2014-EU-TMC-0297-S “FAST Danube 22 Декември 2023 322
Обява-ОВОС 19 Декември 2023 294
Годишен отчет ЗЕЕ 2023 08 Декември 2023 279
Краткосрочна програма на община Оряхово за енергийна ефективност и насърчаване изполването на енергия от ВЕИ и биогорива (2023 г. - 2026 г.) 29 Август 2023 331
Съобщение по чл.62а, ал.2 от Закона за водите 11 Август 2023 330
Годишен отчет по ЗЕЕ за 2022г. 28 Февруари 2023 446
Годишен отчет по ЗЕВИ за 2022г. 28 Февруари 2023 428
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024