Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Заповед по ЗМДТ от 2021 с прилож. 11 Ноември 2021 128
Обществено обсъждане на проект на Програма за енергийна ефективност на територията на Община Оряхово. 19 Октомври 2021 127
Проект на Програма за ЕЕ на Община Оряхово 2021 - 2027 г. 13 Август 2021 185
Искане и Информация по приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на “Променергомонтаж" АД 13 Юли 2021 222
Уведомление за ИП за оползотворяване на СО на „Променергомонтаж”АД 02 Юни 2021 225
Информация за собствениците на домашни кучета 22 Февруари 2021 270
Заповед по Закона за местните данъци и такси за определяне районите и периодичността на извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Оряхово 03 Ноември 2020 369
Наредба за животните на територията на Община Оряхово 17 Юли 2020 556
Краткосрочна програма за енергийна ефективност 19 Февруари 2020 642
Годишен отчет по ЗЕВИ за 2019 г. 17 Февруари 2020 625
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022