Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение №ВР - 1 - ЕО / 2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО 02 Февруари 2024 132
Обява за срещи за обществено обсъждане 22 Декември 2023 213
Процедура по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценка на съвместимостта (ОС) на инвестиционно предложение за “Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав“, по проект 2014-EU-TMC-0297-S “FAST Danube 22 Декември 2023 233
Обява-ОВОС 19 Декември 2023 171
Годишен отчет ЗЕЕ 2023 08 Декември 2023 178
Краткосрочна програма на община Оряхово за енергийна ефективност и насърчаване изполването на енергия от ВЕИ и биогорива (2023 г. - 2026 г.) 29 Август 2023 238
Съобщение по чл.62а, ал.2 от Закона за водите 11 Август 2023 227
Годишен отчет по ЗЕЕ за 2022г. 28 Февруари 2023 348
Годишен отчет по ЗЕВИ за 2022г. 28 Февруари 2023 334
Уведомление за Инвестиционно предложение за изграждане на кл.3 на РДНО Оряхово 12 Декември 2022 399
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024