Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим. 2021 год. 25 Февруари 2022 426
Отчети ,,СЕС,, за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 411
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 408
Месечни отчети ,,СЕС,, към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 474
Муесечен отчет на Капиталови разходи към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 529
Месечен отчет на бюджет към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 449
Отчети ,,СЕС,, към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 509
Отчет на Капиталови разходи към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 497
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 500
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета към 31.10.2021г. 10 Ноември 2021 523
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023