Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим. 2021 год. 25 Февруари 2022 204
Отчети ,,СЕС,, за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 191
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 184
Месечни отчети ,,СЕС,, към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 241
Муесечен отчет на Капиталови разходи към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 282
Месечен отчет на бюджет към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 232
Отчети ,,СЕС,, към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 271
Отчет на Капиталови разходи към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 259
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 260
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета към 31.10.2021г. 10 Ноември 2021 282
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022