Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим. 2021 год. 25 Февруари 2022 263
Отчети ,,СЕС,, за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 247
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 241
Месечни отчети ,,СЕС,, към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 300
Муесечен отчет на Капиталови разходи към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 355
Месечен отчет на бюджет към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 291
Отчети ,,СЕС,, към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 335
Отчет на Капиталови разходи към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 327
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 331
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета към 31.10.2021г. 10 Ноември 2021 347
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023