Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим. 2021 год. 25 Февруари 2022 574
Отчети ,,СЕС,, за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 538
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 558
Месечни отчети ,,СЕС,, към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 617
Муесечен отчет на Капиталови разходи към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 669
Месечен отчет на бюджет към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 626
Отчети ,,СЕС,, към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 658
Отчет на Капиталови разходи към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 623
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 633
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета към 31.10.2021г. 10 Ноември 2021 662
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024