Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на бюджет 2022 18 Април 2023 368
Отчети,,СЕС" за IV-то трим.2022год. 27 Февруари 2023 351
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим.2022год. 27 Февруари 2023 359
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за IV-то трим.2022г. 27 Февруари 2023 348
Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.12.2022г. 18 Януари 2023 408
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.12.2022 г. 18 Януари 2023 391
Месечен отчет на ,,СЕС" за м.12.2022г. 18 Януари 2023 394
Месечни отчети на ,,СЕС" за м.11.2022г. 16 Декември 2022 447
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.11.2022г. 16 Декември 2022 453
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за м.11.2022г. 16 Декември 2022 469
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024