Покана №15/2023 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №14/2023 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №13/2023 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №12/2023 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №11/2023 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №10/2023 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №9/2023 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №8/2023 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №7/2023 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №6/2023 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №5/2023 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №4/2023 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №3/2023 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №2/2023 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №1/2023 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП
Покана №17/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №16/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №16/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №15/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024