Покана №12 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №11 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №10 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №9 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №8 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №7 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №6 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №5 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №4 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №3 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №2 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №1 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
ОП-5/2020
ОП-4/2020
ОП-3/2020
Обява за обществена поръчка №2/2020
Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП /за 2019 г./
ОП-2/2020
ОП-1/2020
Обява за обществена поръчка №1/2020
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024