Протокол допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ЕКОЛОГИЯ"

DOC221217DOC221217-Страница2

Протокол допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността "Финансов контрольор"

Protokol1

Protokol2

Protokol3

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати

spisuk

Конкурс за заемане на длъжност „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЕКОЛОГИЯ”

Обява 

Декларация 

Заявление

Конкурс за заемане на длъжност „ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР В ОБЩИНА ОРЯХОВО”

Обява

Декларация

Заявление

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018