ОП-10/2019
ОП-9/2019
Пазарна консултация 6/2019
Пазарна консултация 5/2019
ОП-8/2019
ОП-7/2019
Пазарна консултация 4/2019
ОП-6/2019
Пазарна консултация 3/2019
Пазарна консултация 2/2019
Пазарна консултация 1/2019
Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП /за 2018 г./
Обява за обществена поръчка 2-2019
ОП-05/2019
ОП-04/2019
ОП-03/2019
ОП-2/2019
ОП-1/2019
Обява за обществена поръчка 1-2019
ОП-18/2018
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024