Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчети ,,СЕС" за м.04.2023г. 30 Май 2023 17
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.04.2023г. 30 Май 2023 11
Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.04.2023г. 30 Май 2023 9
Отчети,,СЕС" за I-во трим.2023г. 15 Май 2023 38
Отчет на Капиталови разходи за I-во трим.2023г 15 Май 2023 41
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за I-во трим.2023г. 15 Май 2023 38
Отчет на Капиталови разходи за м.03.2023г. 15 Май 2023 32
Отчети м.03.2023г.,,СЕС" 15 Май 2023 28
Месечет отчет за касово изпълнение на бюджета за м.03.2023г. 15 Май 2023 6
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за м.01.2023год. 16 Март 2023 132
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023