Актуален списък за 2020 г. на категориите информация, подлежащи на побликуване в интернет

СПИСЪК

на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на общинска администрация Оряхово

 

по

ред

Категории информация, подлежаща на публикуване в

                                                     Интернет                                                              

Линк

Форма на достъпност

 

Информация, касаеща дейността на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

-          структура

-          отчети за работата на кмета

-          устройствен правилник

-          нормативни документи

-     декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

-     административни услуги, технически услуги, услуги, предоставяни във връзка с местните данъци и такси

https://www.oriahovo.bg/

Документи в docpdf

 

Общински стратегически документи

https://www.oriahovo.bg/index.php/component/search/?searchword=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F&searchphrase=all&Itemid=24

Pdf

 

Нормативни документи

https://www.oriahovo.bg/index.php/obshtinski-savet/naredbi

Pdf

 

Бюджет и финансови отчети

https://www.oriahovo.bg/index.php/biudjet-i-otchet

Документи в doc, pdf, rar

 

Достъп до обществена информация

https://www.oriahovo.bg/index.php/obsluzhvane-na-grazhdani/dostap-do-obshtestvena-informatziya

Документи в doc,

 

Информация във връзка с провеждането на избори

https://www.oriahovo.bg/index.php/izbori8

docpdf

 

Обяви и съобщения

https://www.oriahovo.bg/index.php/obyavi

Документи в doc, pdf

 

Данни за обявени обществени поръчки на Профил на купувача ведно с издадените протоколи, заповеди и договори

https://www.oriahovo.bg/index.php/obshtestveni-porachki

Документи в pdf

 

Информация във връзка с обявени и проведени търгове и конкурси

https://www.oriahovo.bg/index.php/targove/targove

Документи в doc

 

Конкурси за държавни служители

https://www.oriahovo.bg/index.php/konkursi

 

 

Образование

https://www.oriahovo.bg/index.php/obrazovanie

Pdf

 

Информация за здравеопазването на територията на Община Оряхово

https://www.oriahovo.bg/index.php/component/search/?searchword=%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5&searchphrase=all&Itemid=255

 

 

Култура

https://www.oriahovo.bg/index.php/kulturen-kalendar

 

 

Спорт

https://www.oriahovo.bg/index.php/component/content/category/33-obshtina-oryahovo/sport

 

 

Информация за предоставяните социални услуги

https://www.oriahovo.bg/index.php/obyavi

 

 

Протоколи и актове по проведени процедури по ЗСПЗЗ

https://www.oriahovo.bg/index.php/targove/protzeduri-po-zspzz

 

 

Проекти и оперативни програми, по които Община Оряхово кандидатства

https://www.oriahovo.bg/index.php/obyavi

 

 

Политика за защита на личните данни

https://www.oriahovo.bg/index.php/component/content/article/49-obshtina-oryahovo/2295-politika-za-zashtita-na-lichnite-danni

 

 

Публични регистри

https://www.oriahovo.bg/index.php/obshtinski-registri/publichen-registar

pdf

 

Данни за контакти

https://www.oriahovo.bg/index.php/administratziya

Pdf.

 

Информация, касаеща дейността на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Състав на Общински съвет в Община Оряхово

https://www.oriahovo.bg/index.php/obshtinski-savet/obshtinski-savetnitzi

 

 

Правилник за дейността на Общинския съвет в Община Оряхово, обл. Враца

https://www.oriahovo.bg/index.php/obshtinski-savet/pravilnik

 

 

Проекти на нормативни актове

https://www.oriahovo.bg/index.php/obshtinski-savet/proekti-na-normativni-aktove

 

 

Заседания на ОБС – дневен ред, докладни записки и материали към тях

https://www.oriahovo.bg/index.php/obshtinski-savet/grafik-komisii

 Pdf

 

Протоколи от заседания ОБС

https://www.oriahovo.bg/index.php/obshtinski-savet/zasedaniya

  pdf

 

Решения ОБС

https://www.oriahovo.bg/index.php/obshtinski-savet/resheniya-2019-2023g

 

 

Проекти на нормативни актове

https://www.oriahovo.bg/index.php/obshtinski-savet/1471-proekti-na-normativni-aktove

 
         

 

 

Изготвил: Цветелин Георгиев

Гл.Специалист ИО

 

 

Годишен отчет по ЗДОИ за 2019г.

Годишен отчет по ЗДОИ за 2019г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024