Покана №3/2023 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.

Създадена на Четвъртък, 15 Юни 2023

Покана по чл. 82, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, съгласно Рамково споразумение № 05320 от 12.08.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Сключване на Рамково споразумение за ремонт на улична мрежа на територията на община Оряхово", за обект: „Основен ремонт на ул. "Васил Коларов" с. Остров“.

Покана с приложения/15.06.2023 г.

Образци/15.06.2023 г.

Утвърден протокол от работата на комисията/13.07.2023 г.

Решение за избор на изпълнител/13.07.2023 г.

Договор с приложения/31.07.2023 г.

Обявление за възложена поръчка/31.07.2023 г.

Обявление за приключване на договор/27.10.2023 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024