„Инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци към депо за отпадъци“

Община Оряхово съобщава, че в Държавен вестник брой 14 от 10.02.2017 г. е обнародвано съобщение по чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработен проект на подробен устройствен план за обект „Инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци към депо за отпадъци“, гр. Оряхово, разположен в ПИ с № 72.435, м. Марков баир, по кадастралната карта на гр. Оряхово.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да прегледат проекта всеки присъствен ден в техническа служба – стая № 204 на Община Оряхово и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, ако имат такива.

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

„Инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци към депо за отпадъци“, гр. Оряхово, разположен в ПИ с № 72.435, м. Марков баир, по кадастралната карта на гр. Оряхово.

 

 

ПОКАНА

pokana-page0003

Трифон Зарезан

afish-14-02

ОБЯВА

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ОРЯХОВО

 

О Б Я В А

   НАБИРАТ СЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТНИЦИ ЗА БРАНЕ НА ЯГОДИ В ИСПАНИЯ

 

Агенция по заетостта и EURES България набират 600 сезонни работници за бране на ягоди в Испания.

  qgodi

Продължава набирането на кандидати за бране на ягоди в Испания. 600 българи могат да се възползват от предложението на испански кооператив на производители на ягоди.

 

Кандидатите трябва да са жени на възраст от 20 до 40 г., да имат опит в селскостопанска работа, да са физически здрави, без заболявания на опорно-двигателния апарат, да нямат проблеми с кръвното налягане, алергии и да са свикнали на тежък физически труд, който се полага ежедневно.

 

Работодателите предлагат брутна заплата в размер на 40,15 € на ден, като след внасяне на здравни осигуровки и данък общ доход нетното възнаграждение е 38,70 € на ден. В края на месеца се удържат и социалните осигуровки. Разходите за път до Испания са за сметка на кандидата, като стойността на билета се удържа от първата заплата. Връщането до България е за сметка на работодателя, ако работникът остане до края на кампанията и не напусне самоволно работа. Работното време е 6 ч. и 30 мин. на ден при шестдневна работна седмица, а почивният ден е в зависимост от производителността и климатичните условия. Трудовите договори се подписват на място в Испания и съдържат клауза за пробен период до 15 дни.

 

Интервюто за подбор ще се преведе на 16.02.2017 година от 14:00 часа в сградата на ДРСЗ Монтана, IV етаж, зала 407. Желаещите да присъстват трябва да се запишат в бюрата по труда на територията на области Видин, Враца и Монтана.

 

За повече информация – ДБТ Оряхово – стая № 1

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018