ОБЯВА

О Б Я В А

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО вх. №СС-94-18/29.03.2017г. от Детелин Р. Цветанов, ЕТ „Мир” ЦД, с. Лесковец, ул. „Вихрен” №6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

че от 05.04.2017г. до 07.04.2017г. от 10,00 до 19,00 часа

ще проведе третиране на пшеница с препарати „Секатор ОД”- карантинен крок 0 дни при доза 10 мл./дка. и „Солигор 425 ЕК” - карантинен срок 35 дни – доза 125 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели и брашнеста мана.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Оряхово:

-       Масив 54 /Под оборчето/ - 33 дка.

 

 

 

                                                               ОБЩИНА ОРЯХОВО

ОБЯВА

О Б Я В А

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-17/28.03.2017г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че на 03.04. до 05.04.2017г. от 10,00 до 19,00 часа

ще проведе третиране на пшеница с препарати „Секатор ОД” - 10 мл./дка. и „Солигор 425ЕК” – 125 мл./дка

Карантинен срок: за „Секатор ОД” -0дни; за „Солигер 425ЕК”-35 дни

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели и брашнеста мана.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Лесковец:

-       Масив 17, Масив 18, Масив 19-местност”Триъгълника” – 150 дка

-       Масив 21-местност „Коритище изток” – 750 дка

Землище Оряхово:

-       Масиви 26,27,28,29,15-местност „Бреста” и „Зелково” – 1806 дка

-       Масив 4 и масив 10-местност „Марков баир” - 300 дка

-       Масив 42 – местност „Божков кладенец”- 195 дка

-       Масив 52 и масив 54 – местност „Под оборчето” - 137 дка

-       Масив 14- местност”Черковното” – 472 дка

Землище Селановци:

-       Масив 69 –местност „Парцелите” – 692 дка

-       Масив 79 -срещу свинарника– 158 дка

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

О Б Я В А

 

О Б Я В А

           Община Оряхово, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №РД-08-8/23.03.2017 г. на Кмета на Община Оряхово е разрешено изработването на проект за допълване на План-схема на далекосъобщителната мрежа в гр.Оряхово, с обхват от кръстовището на ул. „Андрей Чапразов” и   ул. „Летнишка” до сграда с адрес ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, с възложител на проекта БТК ЕАД (Виваком).

О Б Я В А

О Б Я В А

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-16/22.03.2017г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че от 28 до 30.03.2017г. от 10,00 до 19,00 часа

ще проведе третиране на рапица с препарати: „Карикс 240 СЛ” /фунгицид/ и „Лебозол микс за рапица”/листна тор/ – 150 мл./дка.

Карантинен срок за „Карикс 240СЛ” – 35 дни , доза – 10 мл./дка

Третирането ще се извърши със собствена наземна техника .

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Лесковец:

-         Масиви 2, 6, 7, 8 и масив 12/”Бреста”/ – 1050 дка

Землище Оряхово:

-         Масив 31/”Липов дол”/ и масив 40 – 940 дка

 

 

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018