СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.03.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.03.2017 г.

 

 

     Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

3 монтажник електрически елементи

 

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

1 общ работник

1 общ работник, промишлеността

     

  • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 

1 сервитьор

 

 

  • По схема „Обучения и заетост”

 

1 продавач-консултант

1 чистач/хигиенист

 

 

 

О Б Я В А

О Б Я В А

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-16/22.03.2017г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че от 28 до 30.03.2017г. от 10,00 до 19,00 часа

ще проведе третиране на рапица с препарати: „Карикс 240 СЛ” /фунгицид/ и „Лебозол микс за рапица”/листна тор/ – 150 мл./дка.

Карантинен срок за „Карикс 240СЛ” – 35 дни , доза – 10 мл./дка

Третирането ще се извърши със собствена наземна техника .

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Лесковец:

-         Масиви 2, 6, 7, 8 и масив 12/”Бреста”/ – 1050 дка

Землище Оряхово:

-         Масив 31/”Липов дол”/ и масив 40 – 940 дка

 

 

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 16.03.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 16.03.2017 г.

 

 

     Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

3 монтажник електрически елементи

 

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

1 общ работник

1 общ работник, промишлеността

     

  • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 

 

1 сервитьор

1 носач-товарач, стоки

 

 

  • По схема „Обучения и заетост”

 

2 продавач-консултант

1 помощник, магазин

 

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 09.03.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 09.03.2017 г.

 

 

     Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

3 монтажник електрически елементи

 

 

  • По Насърчителни мерки от ЗНЗ за заетост и обучение

 

1 продавач-консултант – чл. 36, ал. 1

 

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

1 общ работник

1 общ работник, промишлеността

     

  • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 

2 помощник, магазин

2 продавач-консултант

1 сервитьор

10 работник, сезонен

1 носач-товарач, стоки

1 аранжор, витрини/щандове

 

 

  • По схема „Обучения и заетост”

 

2 продавач-консултант

 

 

 

О Б Я В А

obqva-143

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018