Подбор на кандидати за предоставяне на стипендия

Подбор на кандидати за предоставяне на стипендия - Специалност Информатика и информационни технологии

Обявление стипендианти

Декларация към чл.7,ал.2,т.7 от НПСПДА

Заявление за участие в подбор

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ОБЯВА

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ОРЯХОВО

 

ОБЯВА

 

Стартира прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи

От 29 септември Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Родители в заетост”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проектът подпомага родителите да продължат трудовата си реализация и същевременно да бъдат спокойни за отглеждането на своите деца.

Право да подават заявления имат родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, които не са записани в детски заведения. Родителите, които към момента на кандидатстване, не са включени в заетост, следва да започнат работа при работодател или като самоосигуряващо се лице в рамките на четири месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете, а детегледачът може да полага грижа за детето в срок до 18 месеца.

Бюрата по труда ще извършат подбор сред регистрираните лица за детегледачи, които ще бъдат насочени за одобрение от родителите. Те ще могат да изберат най-подходящия детегледач за детето си и да се върнат на работа, за да продължат професионалната си кариера или да намерят подходяща работа.

Срокът за прием на заявления е до 31.10.2017 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.

Заявления ще се приемат на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната, в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

Подробна информация по проект „Родители в заетост” и образец на Заявление на хартиен носител може да намерите  на

https://www.az.government.bg/pages/roditeli-v-zaetost/

За повече инфорамация – ДБТ Оряхово, стая № 1

тел. 09171 2465

Писмо оповестяване АЕЦ

pismoAEC

СВ-до 07.11.17г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 188 длъжности

за приемане на военна служба в

Сухопътни войски за следните формирования:

28330-Смолян, 24490-Асеновград,

54100-Ямбол, 28610-София,

и гарнизоните Благоевград и Враца.

 

Документи се приемат до

07 ноември 2017г. включително.

 

За информация и подаване на документи:

 

Офис за военен отчет на община Оряхово

старши експерт в община Оряхово

Андрей Стоянов тел.0889898666

 

Старши експерт в община Враца - Ивайло Колев

тел: 092 62 74 01; 092 62 40 44 /вътр.260/

ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

 

 

О Б Я В Я В А

СТАРТИРАНЕТО НА 18.09.2017г.НА
 П Р О Ц Е Д У Р И
 ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА,ОБЛАСТНИТЕ  И ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОМПОНЕНТ 1 НА

ПРОГРАМА  “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

 

ОБЕКТ НА ПРОГРАМАТА

Младежи до 29 г. ненавършени до 09.10.2017г., включително,завършили висшето си образование и придобили образователно - квалификационна степен “професионален бакалавър” („специалист”), “бакалавър”, “магистър” или “доктор”, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място.

Подробна информация за:

  • ØКвоти №1, №2 и №3 за работните места в централните ведомства,  в областните и общинските администрации;
  • ØПроцедурите за кандидатстване за работните места в централните ведомства, в областните и общинските администрации по програма „Старт на кариерата” за заетост през 2018 година;
  • ØКритерии за подбор на кандидати по Програма ”Старт на кариерата” за заетост през 2018 година

 

Ще получите в  стая № 1 , Дирекция "Бюро по труда" Оряхово.

 

Кандидатите не трябва да притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Да бъдат регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” като безработниили заети лица.                          

 

 Крайният срок за депозиране на документите за участие по Програмата – 09.10.2017г.

 

Документите се подават лично.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019