Обява от общинска служба по земеделие

Obqva-02.08

Обява - Офис за военен отчет в Община Оряхово

 

 

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

 

ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за

7-вакантни длъжности от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

 

Документи се приемат до

15.09.2017 г. включително.

 

За  информация и подаване на документи:

 

Офис за военен отчет на Община Оряхово

старши експерт в Община Оряхово

 Андрей Стоянов тел.0889898666

 

 

Старши експерт в Община Враца - Ивайло Колев

тел: 092 62 74 01; 092 62 40 44 /вътр.260/ 

Важно съобщение!

 

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

РУ НА МВР ГРАД ОРЯХОВО ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НАПОСЛЕДЪК СА ЗАЧЕСТИЛИ СЛУЧАИТЕ НА ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА. 

 


В ТАЗИ ВРЪЗКА ВИ ПРИЗОВАВАМЕ: 


АКО БЪДЕТЕ ПОТЪРСЕНИ НА ДОМАШНИЯ СИ ТЕЛЕФОН ОТ „РОДНИНА“, „ЛЕКАР“ ИЛИ „ПОЛИЦАЙ“ ОТНОСНО:

ОПЕРАЦИЯ НА ВАШ БЛИЗЪК ИЛИ РОДНИНА; ПОЛУЧАВАНЕ НА КОЛЕТ, ИЛИ ДА УЧАСТВАТЕ В ПОЛИЦЕЙСКА ОПЕРАЦИЯ ПО ЗАДЪРЖАНЕ НА ИЗМАМНИЦИ, НЕЗАБАВНО ПРЕКЪСНЕТЕ РАЗГОВОРА И ПОТЪРСЕТЕ СЪДЕЙСТВИЕ НА ТЕЛЕФОН - 112.

 

 

 

МОЖЕ ДА СЪОБЩИТЕ ЗА СЛУЧИЛОТО СЕ И НА ВАШ СЪСЕД, БЛИЗЪК ИЛИ ПРИЯТЕЛ, КОЙТО ДА ВИ ОКАЖЕ ПОМОЩ.

 

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО 2017 г.

 

 

ОБЯВА

Screenshot 1.png

У В Е Д О М Л Е Н И Е

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Във връзка с предстоящата кампания по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи, изготвени на основание чл. 37 в, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за стопанската 2017/2018 г. Ви информираме следното:

Срокът за подаване на декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ за стопанската 2017/2018 год е 31.07.2017г. Декларациите по чл.69 и заявления по чл. 70 се подават в Общинска служба по земеделие гр. Оряхово лично или чрез пълномощник с приложен опис на имоти съгласно регистрираните в ОС Земеделие договори за наем, аренда и съвместна обработка като се посочва формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите. Към заявлението ползвателите прилагат декларация, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си по чл. 34, ал. 6 и по чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 за предходните стопански години.

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ГР. ОРЯХОВО

Още статии ...

  1. Обява
  2. ЧЕЗ
  3. ОБЯВА
  4. ЧЕЗ
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018