НВП и ВВУ

ОБЯВА

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

 

ИНФОРМИРА

 

Набира български граждани

без военна подготовка за участие в следните

курсове за начална и/или специална

военна подготовка:

Начална военна подготовка

- в.ф.22160-Плевен от 11.03. до 05.04.2019г.

- в.ф.22160-Плевен от 30.09. до 25.10.2019г.

- НВУ”ВасилЛевски”- В.Търново от 13.05. до 07.06.2019г.

- НВУ”ВасилЛевски”- В.Търново от 24.06. до 19.07.2019г.

- ВВМУ”Н.Й.Вапцаров” - Варна от 15.07. до 09.08.2019г.

- НВУ”ВасилЛевски”- Шумен от 26.08. до 20.09.2019г.

Специална военна подготовка

- НВУ”ВасилЛевски”- В.Търново от 08.04. до 19.04.2019г.

- НВУ”ВасилЛевски”- Шумен от 03.06. до 14.06.2019г.

- НВУ”ВасилЛевски”- Шумен от 09.09. до 20.09.2019г.

- ВВМУ”Н.Й.Вапцаров” - Варна от 12.08. до 30.08.2019г.

 

За  информация и подаване на документи:

 

Офис военен отчет в община

Оряхово

 

старши експерт в община Оряхово

 Андрей Стоянов тел.0889898666

Уведомяване на собствениците на земеделска и горска техника

uvedomlenie2019

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КККР

Обявление Оряхово

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 07.03.19

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  07.03.2019 г.

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 фармацевт – магистър

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

2 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

1 помощник – фармацевт

 

по насърчителни мерки за обучение и заетостпо ЗНЗ

1 продавач консултант – чл.50

1 пазач невъоръжена охрана – чл.55в

1 монтьор ЕТО – чл.51,ал.1

1 асистент,продавач – чл.51,ал.1

по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

 

1 работник кухня

1 пазач,невъоръжена охрана

2 общи работници 

по проект„Работа”

1 чистач/хигиенист

 

Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Оряхово

СЪОБЩЕНИЕ

 

Днес, 05.03.2019г. започнаха подготвителните дейности във връзка с извършване на СМР по Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Оряхово – IV етап,  в границите на регулацията на гр. Оряхово. Предвидено е въвеждането на временна организация и безопасност на движението, съобразно със строителството, а именно:

От кръстовището на пл. 1300 години България / ул. „6-ти Септември“/  до кръстовището на  ул. “Иван Вазов“ и ул. “Алея на мира“.

За участък по ул. “Иван Вазов“

Обходен маршрут по ул. “Иван Вазов“,  ул. “Витоша“ и ул. „6-ти Септември“

За участък по ул. “Алея на мира“

Обходен маршрут по ул. “Васил Петлешков“ и  ул. „Христо Смирненски“

На живущите в близост до строителния обект –  по  ул. Иван Вазов /в участъкът от кръстовището на пл. 1300 години България -  ул. „6-ти Септември до кръстовището с ул. Алея на мира / и по  ул. Алея на мира / в участъкът от кръстовището на ул. “Иван Вазов“ до кръстовището с ул.“Васил Петлешков“ /,  се забранява паркирането на автомобили и друг вид превозни средство по пътното платно, до окончателното приключване на ремонта.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019