Пръскане против комари 04.07.2019 г.

О Б Я В А

 

 ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА,

 

ще се извърши наземно пръскане против комари с препарат„ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ” на територията на с. Лесковец и с. Галовона 04.07.2019г./четвъртък/ от залез слънце, съобразно изискванията на Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

 

 ОБЩИНА ОРЯХОВО

Пръскане против комари 03.07.2019г

О Б Я В А

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА,

 

ще се извърши наземно пръскане против комари с препарат ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ” на територията на село Селановци на 03.07.2019г./сряда/ от залез слънце, съобразно изискванията на Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Пръскане против комари-02.07.2019г.

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА,

 

 

ще се извърши наземно пръскане против комари с препарат „ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ” на територията на град Оряхово на 02.07.2019г./вторник/ от залез слънце, съобразно изискванията на Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

 

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

О Б Я В А- ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

         В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-20/28.06.2019 г. от Радослав Георгиев Николов, фирма “Лозко” ЕООД, с. Лесковец, ул. “Оряховско шосе” №1 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

от 01.07.2019 г. до 03.07.2019 г. при подходящо време, ще се проведе третиране с наземна техника на лозов масив с препарат:

-         Глифон – хербицид - с карантинен срок 30 дни при доза 250 мг/дка

Третирането ще се извърши срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Лесковец:

-         Местност „Чукурея”, отстояние от населено място 5 км. отстояние от съседно селище на 5 км.

 

 

 ОБЩИНА ОРЯХОВО

Свободни работни позиции - БЧК

Свободни работни позиции - БЧК

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019