Свободни работни позиции - БЧК

Свободни работни позиции - БЧК

Пръскане против комари-обновена

СЪОБЩЕНИЕ

 

на отдел”Екология” при община Оряхово

 

         Уважаеми съграждани,

поради очаквани валежи в следобедните и вечерни часове / код оранжево за обл. Враца/ обявеното пръскане против комари за 25.06.2019г. ще се извърши в първия възможен ден със стабилно време - четвъртък 27.06.2019г.

         Благодарим за търпението и разбирането!

 

Съобщение-Общ устройствен план

СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Оряхово и Доклад за екологична оценка към него

 

Община Оряхово обявява на всички заинтересувани физически и юридически лица, че е изработен предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ОРЯХОВО.

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20, ал. 1, т. 2 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми се организира ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ОРЯХОВО (ОУПО) – предварителен проект, както и на доклад за екологична оценка към него.

Основните задачи на общинския общ устройствен план са регламентирани с Наредба № 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Проектната документация е на разположение всеки работен ден от 8.00 часа до 17,00 часа в стая № 204 в сградата на Община Оряхово. Документацията е достъпна и на официалния сайт на общината (https://www.oriahovo.bg/).

Обществено обсъждане ще се проведе на 01.08.2019г. от 11,00 часа в заседателната зала в сградата на Община Оряхово.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обществено обсъждане, в Община Оряхово се приемат и писмени мнения, предложения и въпроси, относно посочените документи.

Планирани прекъсвания за Враца в периода -10.14-06-2019

cez logo

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 10-14 юни 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/ .

ОБЛАСТ ВРАЦА  

Община Оряхово  

На 10.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./  На 11.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./  На 12.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./  На 13.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./  На 14.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Оряхово: 6-ти Септември 51, 43, 55, 40, 47, Александър Стамболийски 118, 87, 130, 111, 128, 132, 76, 102, 103, 108, 116, 80, 82, Арда 2, 20, 10, 6, 4, 38, 1, 3, 13, 7, 8, 32, 12, Арх. Васильов 8, 3, 6, 1, 2, 11, Арх. Цолов 64, 84, 39, 122, 78, 90, 93, 34, 49, 62, 72, 88, 70, 94, 52, 36, 92, 58, 33, 59, 29, 51, 65, 63, 27, 47, 35, 48, 61, 32, 55, 80, Веслец 18, 8, 3, 31, 14, 17, 10, 4, 2, 12, 9, 5, 7, 20, 34, 21, 23, Витоша 1, Владая 4, 2, 10, 7, Захари Стоянов 11, 20, 7, 22, 24, 14, 9, 13, Ильо Войвода 10, 4, 6, 8, Марек 8, Найден Геров 10, 15, 6, 1, Панайот Волов 6, 1, 4, Рила 3, 4, Чавдар Войвода 3, Юрий Гагарин 6, 11, 1, 13, 5, 3, 4, 2, 15, 8, 17, 9, 7

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019