ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 31.05.2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-29/30.05.2018 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

от 05.06.2018 г. до 07.06.2018 г. от 18:00 до 21:00 часа. ще се третира царевица с препарати:

-         Екип – с карантинен срок - дни при доза 250 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – балур.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

Землище Оряхово:

-         Масиви 37 и 38 /частично/– 400 дка, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 5 км.

 

        

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 30.05.2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-28/29.05.2018 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

от 04.06.2018 г. до 06.06.2018 г. от 09:00  до 19:00 часа. ще се третира слънчоглед с препарати:

-          Пантера 40 ЕК – с карантинен срок 60 дни при доза 175 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

-         Масив  48 „Крушата” – 981 дка,

-         Масив 4/6 „Марков баир”  – 301 дка,

-         Масив 14 „Черковно” – 476 дка.

 

 

 

        

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Обява военен отчет - 29.05.18

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

ИНФОРМИРА

 

Обявени са вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

- Военно въздушните сили - 78 длъжности

за Военните формирования в- Банкя,Балчик, Братово,Божурище, Граф Игнатиево, Долна Митрополия,Крумово, Безмер, Костинброд, Стара Загора,Черноморец и Шабла,Труд и Батак.

-Съвместното командване на силите -27 длъжности за Военните формирования в-гр. Бургас.

Документи се приемат до

     - ВВС -30.07 . 2018г. включително.

               - СКС-24.08  . 2018г.включително.

За  информация и подаване на документи:

Офис за водене на военен отчет на община

Оряхово

старши експерт в община Оряхово

 Андрей Стоянов тел.0889898666

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018