Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Обявление-консултации за ПСИК 18 Февруари 2021 505
Пазарна оценка по §4 от ЗСПЗЗ 21 Януари 2021 538
СЪОБЩЕНИЕ ЗДРАВЕН МЕДИАТОР 18 Януари 2021 699
Съобщение по чл.62а от Закона за водите 2021г. 11 Януари 2021 515
Съобщение по чл.62а 04 Януари 2021 530
Информация за пчеларите. 14 Декември 2020 725
Обявление и Проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000528 "Островска степ - Вадин" 08 Декември 2020 489
Съобщение съгласно чл.62а от ЗВ 03 Декември 2020 536
Съобщение по чл.62а от Закона за водите 26 Ноември 2020 489
Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект 24 Ноември 2020 384
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023