Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Информация за пчеларите. 14 Декември 2020 526
Обявление и Проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000528 "Островска степ - Вадин" 08 Декември 2020 319
Съобщение съгласно чл.62а от ЗВ 03 Декември 2020 372
Съобщение по чл.62а от Закона за водите 26 Ноември 2020 326
Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект 24 Ноември 2020 251
Държавно предприятие,,Пристанищна инфраструктура" - Търгове 18 Ноември 2020 309
Съобщение-авариен ремонт 01.10.2020г 02 Октомври 2020 350
Проект на Заповед за обявяване на защитена зона BG0000334 „Остров” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 29 Септември 2020 320
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „МЛАДИ РОМСКИ ПЕДАГОЗИ“ – 2020/2021 ЗА СЕЛО ГЛОЖЕНЕ, СЕЛО ХЪРЛЕЦ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ И ЗА ГР. ОРЯХОВО 17 Септември 2020 673
Уведомление за пръскане с хербицид 03 Септември 2020 357
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022