Писмо оповестяване АЕЦ

pismoAEC

СВ-до 07.11.17г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 188 длъжности

за приемане на военна служба в

Сухопътни войски за следните формирования:

28330-Смолян, 24490-Асеновград,

54100-Ямбол, 28610-София,

и гарнизоните Благоевград и Враца.

 

Документи се приемат до

07 ноември 2017г. включително.

 

За информация и подаване на документи:

 

Офис за военен отчет на община Оряхово

старши експерт в община Оряхово

Андрей Стоянов тел.0889898666

 

Старши експерт в община Враца - Ивайло Колев

тел: 092 62 74 01; 092 62 40 44 /вътр.260/

ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

 

 

О Б Я В Я В А

СТАРТИРАНЕТО НА 18.09.2017г.НА
 П Р О Ц Е Д У Р И
 ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА,ОБЛАСТНИТЕ  И ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОМПОНЕНТ 1 НА

ПРОГРАМА  “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

 

ОБЕКТ НА ПРОГРАМАТА

Младежи до 29 г. ненавършени до 09.10.2017г., включително,завършили висшето си образование и придобили образователно - квалификационна степен “професионален бакалавър” („специалист”), “бакалавър”, “магистър” или “доктор”, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място.

Подробна информация за:

  • ØКвоти №1, №2 и №3 за работните места в централните ведомства,  в областните и общинските администрации;
  • ØПроцедурите за кандидатстване за работните места в централните ведомства, в областните и общинските администрации по програма „Старт на кариерата” за заетост през 2018 година;
  • ØКритерии за подбор на кандидати по Програма ”Старт на кариерата” за заетост през 2018 година

 

Ще получите в  стая № 1 , Дирекция "Бюро по труда" Оряхово.

 

Кандидатите не трябва да притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Да бъдат регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” като безработниили заети лица.                          

 

 Крайният срок за депозиране на документите за участие по Програмата – 09.10.2017г.

 

Документите се подават лично.

ОБЯВА

Obqva-138

ВиК - 11.09.2017г.

vik-11

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018