Информационен ден за неактивни младежи в град Оряхово

Untitled-1

ЧЕЗ Разпределение - Предупреждение

chezwa

СКС,НГЧ,СВ.ВВС-до 01.11.17г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

 

ИНФОРМИРА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в:

- СКС - 2 длъжности за офицери;

- ВВС - 1 длъжност за офицер;

- НГЧ - 1 длъжност за офицер;

- СВ - 3 длъжности за офицери и 2 за сержанти;

Документи се приемат до:

за СКС - 20октомври 2017г. включително.

за ВВС - 01ноември 2017г. включително.

за НГЧ - 20октомври 2017г. включително.

за СВ - 24октомври 2017г. включително.

За  информация и подаване на документи:

 

Офис за военен отчет на община Оряхово

старши експерт в община Оряхово

 Андрей Стоянов тел.0889898666

 

Старши експерт в община Враца - Ивайло Колев

тел: 092 62 74 01; 092 62 40 44 /вътр.260/

Съобщение по чл.62а ал.1 от ЗВ

syobshtenieal2

syobshtenieal3

syobshtenieal4

ЗП Обява

О Б Я В А

                      ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО вх. №СС-94-58/11.10.2017г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД,

гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

че от 19.10.2017г.  до 20.10.2017г.  от 07:00 до 10:00 часа и от 18:00 до 20:00часа ще проведе третиране на рапица  с препарат „ципекрил”  - с карантинен срок  7/седем/ дни при доза 5 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители –  рапична бълха.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Оряхово:

-         Масиви – 26,27,28,29 / Бреста и Зелково/ - 1880 дка, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 6 км.

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019