Прием на документи за асистенти

Създадена на Понеделник, 15 Юли 2019

Обява за прием на документи за асистенти

ОБЩИНА ОРЯХОВО

На основание чл. 26 ал.1 от Закона за личната помощ и чл.6 ал.3 от Наредба РД-07-7от 28 юни 2019г. за включване в механизма лична помощ

ОБЯВЯВА

Прием на документи за АСИСТЕНТИ

Необходими документи:

1. Заявление (Приложение 4 от Наредбата) – може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Оряхово или получено на хартиен носител на посочения по-долу  адрес.

2. Автобиография.

3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен договор.

4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие по отношение на ползвател на лична помощ.

5. Други документи по преценка на кандидата, напр. удостоверение за успешно преминат курс на обучение за асистент, документ удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище и др.

Документите се подават от: 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:00 ч. в Общинска администрация гр.Оряхово: ул. „Андрей Чапразов” № 15 етаж 1, стая 104

Срок за подаване на документи – постоянен.

За справки телефон 09171 47 27

Файлове за сваляне: Заявление -декларация ( Приложение 4 от Наредбата)

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020