Уведомяване

uvedomlenie

На вниманието на животновъдите!

правила за ползване на пасища,мери и ливади за 2017 г.,списък с имоти за индивидуално ползване за 2017 г и списък на имоти по нтп "пасища,мери и ливади"за общо ползване

На вниманието на животновъдите!
1.Правила за ползване
2.Списък на имоти по нтп "пасища,мери и ливади" за 2017 г. за индивидуално ползване
3.Списък на имоти по нтп "пасища,мери и ливади" за 2017 г. за общо ползване

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Оряхово.

О Б Я В Л Е Н И Е:

 

По  реда на чл.26, ал. 2  от Закон за нормативните актове.

 

Изработен е: Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Оряхово.

Съгласно чл. 26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК и чл. 28 от ЗНА можете в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки по  представения проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Оряхово в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.

 

 

Наредба

Мотиви

ЧЕЗ

 

 

 ЧЕЗ

 

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 27 февруари – 5 март 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 

    Община Оряхово

 

 

 

На 27.02.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./

 

 

 

- Оряхово - Александър Стамболийски 1; Арх.Цолов 8; Георги Димитров 118, 21, 71; Драгоман 10, 10 на Входа От Мизия, 11, 12, 14, 15, 17, 17а, 21, 23, 26, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 44, 8; Дунав Рт НН ТП №-Ферибот, 2, 8; Кв 14 Пл 502.623 502.622 Кв 14 502622 502623 Коста Лулчев 53; Пристанище Оряхово Хаджи Димитър 10, 2, 5, 8

 

 

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии и текущи ремонти“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

CEZ GROUP

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018