Съобщение

Document-page-0012

ПОВЕДЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАРИ В ЖИЛИЩАТА

РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО - ОРЯХОВО

От началото на месец октомври 2015г. до края на месец март 2016г., на територията на страната, вследствие на  възникналите пожари са загинали 74 души, а пострадалите са 140. Тревожната статистика сочи, че 3 от загиналите са деца, 18 са на средна възраст и 52 са над шестдесетгодишна възраст. Голяма част от загиналите и пострадалите над шестдесетгодишна възраст са самотно живущи в отдалечените населени места, трудно подвижни, инвалидизирани или такива с влошено здравословно състояние.
За същия период на територията на област Враца е загинал един гражданин на 83г. и са пострадали двама. През периода от органите за пожарна безопасност и защита на населението от област Враца са ликвидирани 302 пожара. От тях 143 са пожарите с нанесени материални щети.67 пожара са свързани с отоплителния сезон. От тях - от строителна неизправност и запалване на сажди в комини са предизвикани 11 пожара; - 40 пожара са възникнали в комини без загуби;- 14 пожара от неправилно ползване на отоплителни уреди;
- 2 пожара са предизвикани от небрежност при боравене с открит огън (не загасена жар в близост до горили материали). Причината за възникване на 3 пожара през периода е неправилна експлоатация на нагревателни газови уреди и 3 от домакински уреди (запалено олио във фритюрник и в тиган върху готварска печка). Два пожара са възникнали от небрежност при боравене от открит огън (оставена запалена свещ и не загасена цигара).

Съобщение

SKM C224e16042812350-page-001

Обява

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-41/26.04.2016г. от Детелин Р. Цветанов,  ЕТ „Мир” ЦД, с. Лесковец, ул. „Вихрен”№6  за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
че на 12 и 13.05.2016г.  от 06,00 до 11,00 часа  и от 18,30 до 22,00 часа
ще проведе третиране на пшеница  с препарати „Солигор 425 ЕК”  - 80 мл./дка. карантинен срок 35 дни и „Суперсект Екстра” – 12 мл./дка. карантинен срок  7 дни.
Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – брашнеста мана, фузариум, житна дървеница.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:
Землище Лесковец:
-  Масив 12 /Бреста/ - 210 дка

                                                                ОБЩИНА ОРЯХОВО

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-41/26.04.2016г. от Детелин Р. Цветанов,  ЕТ „Мир” ЦД, с. Лесковец, ул. „Вихрен”№6  за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че на 12 и 13.05.2016г.  от 06,00 до 11,00 часа  и от 18,30 до 22,00 часа

ще проведе третиране на пшеница  с препарати „Солигор 425 ЕК”  - 80 мл./дка. карантинен срок 35 дни и „Суперсект Екстра” – 12 мл./дка. карантинен срок  7 дни.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – брашнеста мана, фузариум, житна дървеница.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Лесковец:

-         Масив 12 /Бреста/ - 210 дка

 

                                                                ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018