МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ГРАД ОРЯХОВО

ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА НАШИТЕ ДОМОВЕ

ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА НАШИТЕ ДОМОВЕ

РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО - ОРЯХОВО

МЕРКИ за недопускане на пожари през отоплителния сезон  2014 – 2015 год.

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Брошура с предварителна информация за програмата

За контакти:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ул. "Св. Св. Кирил и Методий 17-19,
гр. София
www.mrrb.government.bg,
Секция "Обновяване на жилища"

 


 

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” - МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ   19.12.2014 г.


ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” -  ОРЯХОВО
ул. “А. Чапразов” №29, тел. 24-65

Работни места за специалисти с висше образование

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

3  шофьор на ТИР
1  домакин склад
1  продавач, разносна търговия

„Компетентна и ефективна общинска администрация Оряхово”

Invitation Oriahovo Press Conference-page-001

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018