Съобщение до медиите

Създадена на Четвъртък, 14 Юли 2016

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА


 

DSC01952DSC01955Областният управител Малина Николова и народните представители инж. Петя Аврамова и Красен Кръстев проведоха съвместна работна среща с проф. Велизара Пенчева, ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев” и представители на академичното ръководство. На срещата са обсъдени възможностите за партньорство между висшето училище, средните учебни заведения, институциите и бизнеса от област Враца с оглед обучението на студенти в различни и търсени инженерни специалности.

 

Областният управител Малина Николова акцентира върху важността от добрата подготовка на специалисти в областта на техническите науки.

В срещата взеха участие чл. кор. проф. Христо Белоев, председател на Общото събрание на Русенския университет, заместник-ректорът по развитие, координация и продължаващо обучение проф. д-р инж. Пламен Даскалов, заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р инж. Пламен Кангалов и Валерий Гегов, помощник –ректор на висшето учебно заведение.

 

Областният управител, народните представители и ръководството на университета се обединиха около идеята за създаването на Център за продължаващо обучение- Враца, който да подготвя специалисти, според изискванията на фирмите в областта.

 

„Изнесеното обучение е една чудесна възможност да се квалифицират младите хора, едновременно с това да останат в региона и да допринесат за икономическото му развитие”, категорично заяви Валерий Гегов и допълни, че въпреки множеството специалности, които университетът предлага, трябва да се търси балансирания подход при тяхното разпределение.

 

„Сигурни сме, че завършилите ще имат добра професионалната реализация, както и в това, че фирмите имат възможност да осигурят стипендии и бази, за да подготвят кадри за производството си”, заяви на свой ред инж. Аврамова.

 

По време на срещата са набелязани множество съвместни дейности. Проф. Велизара Пенчева предложи в началото на месец октомври да се организира среща на випускниците на Русенския университет от област Враца. Кръглата маса ще събере заедно поколения, завършили образованието си в Русе, които да споделят професионалния си опит. Друга възможна форма на партньорство е осъществяването на съвместни научно-изследователски проекти.

 

Академичното ръководство се ангажира също така да осигури провеждане на обучение по магистърски програми като възможност за надграждане на образователната степен. Предстои да се проведе Информационна кампания, чрез която ще се разясни на бъдещите студенти възможностите и специалностите, които Центърът за продължаващо обучение във Враца предлага, както и необходимите документи за тяхното кандидатстване.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020