О Б Я В Я В А

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО


О Б Я В Я В А
СТАРТИРАНЕТО ОТ 28.09.2015г. НА П Р О Ц Е Д У Р И -   2015г. ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА,ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОМПОНЕНТ 1 НА ПРОГРАМА  “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”


ОБЕКТ НА ПРОГРАМАТА
Младежи до 29 г. ненавършени до 23.10.2015г., включително, завършили образованието си във висши учебни заведения и придобили образователно - квалификационна степен “професионален бакалавър” („специалист”), “бакалавър”, “магистър” или “доктор”, в зависимост от изискванията на работното място.

Прочети още...

Обява

Document-page-001

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018