Протокол пасища разпределение ЗСПЗЗ

Създадена на Петък, 29 Април 2016

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ съобразно чл. 37и, ал.4 от ЗСПЗЗ.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018