Съобщение

Създадена на Петък, 08 Юли 2016

                                           

Платформа АГОРА подписа споразумение за партньорство с Община Оряхово по проект: „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”, финансиран от Фондация „Америка за България”.

            Проектните дейности надграждат досегашните резултати, постигнати при изпълнението на предходните проекти на АГОРА . Те са обвързани така, че да предложат цялостен модел на гражданско поведение, насочен към общностно и местно развитие с акцент върху устойчивостта на процеса.

Моделът ще се реализира в 12 български общини, разположени на територията на цялата страна. Осем от тях са общини, сред които е Община Оряхово, в които е реализиран подходът АГОРА в предишни проекти и са постигнати устойчиви резултати при изпълнение на общностни инициативи. Четири общини, които не са били целеви в предишните проекти на АГОРА ще тестват модела пилотно.

Целта е да се разработи, утвърди и популяризира устойчив модел за овластяване на общностите на базата на местно лидерство, активно гражданско поведение и мобилизиране на местни ресурси.

Проектът е насочен към ефективно правене на политики за дългосрочно овластяване на общностите. В периода на изпълнение на проекта АГОРА ще предложи на общините набор от механизми и модели за създаване на устойчиви ресурси за гражданско участие и общностно развитие.

На 24 и 25.06.2016 г. в гр. София се състоя въвеждаща среща, чиято цел бе да се обсъди концепцията, етапите, механизмите, очакваните резултати от проекта, както и да се съгласуват графиците и ангажиментите на участниците в проекта, които ще продължат до юли 2018 година.

 

 

Проект:”Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”се изпълнява от Платформа АГОРА с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020