Обява

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
вх.№СС-94-31/15.04.2016г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма”Агромет 2003”ООД, адрес: с. Лесковец, ул.”Дружба”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
 че на 26.04.2016г. от 7,00 до 11,00 часа и от 19,00 до 22,00 часа  ще проведе третиране на царевица  с препарати „Аденго” с карантинен срок 0 дни.
Третирането се извършва срещу вредители: плевели.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:
Землище Оряхово:
- Масив 38 -  781 дка, местност „Торбовото”   


ОБЩИНА ОРЯХОВО

Обява

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
вх.№СС-94-32/15.04.2016г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма”Агромет 2003”ООД, адрес: с. Лесковец, ул.”Дружба”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
 че на 23.04.2016г. от 7,00 до 11,00 часа и от 19,00 до 22,00 часа  ще проведе третиране на слънчоглед  с препарати „Гардоприм плюс голд” с карантинен срок 0 дни.
Третирането се извършва срещу вредители: плевели.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:
Землище Оряхово:
- Масив 41 -  1447 дка,  местност „Пиперковото”,
- Масив 50 – 329 дка, местност „Букьовски път”.   


ОБЩИНА ОРЯХОВО

Обява

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
вх.№СС-94-33/15.04.2016г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма”Агромет 2003”ООД, адрес: с. Лесковец, ул.”Дружба”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
 че на 24.04.2016г. от 7,00 до 11,00 часа и от 19,00 до 22,00 часа  ще проведе третиране на слънчоглед  с препарати „Гардоприм плюс голд” с карантинен срок 0 дни.
Третирането се извършва срещу вредители: плевели.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:
Землище Оряхово:
- Масиви 19-22 -  674 дка , местност „Каиша”,
- Масиви 24 и 25 – 1132 дка, местност „Букьовски път”.  


ОБЩИНА ОРЯХОВО

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

вх.№СС-94-33/15.04.2016г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма”Агромет 2003”ООД, адрес: с. Лесковец, ул.”Дружба”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

 че на 24.04.2016г. от 7,00 до 11,00 часа и от 19,00 до 22,00 часа  ще проведе третиране на слънчоглед  с препарати „Гардоприм плюс голд” с карантинен срок 0 дни.

Третирането се извършва срещу вредители: плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Оряхово:

- Масиви 19-22 -  674 дка , местност „Каиша”,

-Масиви 24 и 25 – 1132 дка, местност „Букьовски път”.   

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Съобщение

za sait-page-001

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 14.04.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65


Работни места за специалисти с висше образование:

 Няма СРМ.


Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

17 монтажник ел.елементи


•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 общ работник;
1 снабдител, доставчик.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017