Съобщение

Информация за преценявне на необходимостта от ОВОС

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

Наредба за водене на регистър на ДГ

   Приложение №1

   Приложение №2

    Приложение №3

   Приложение №4

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019