Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на бюджет 2022 18 Април 2023 143
Отчети,,СЕС" за IV-то трим.2022год. 27 Февруари 2023 147
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим.2022год. 27 Февруари 2023 126
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за IV-то трим.2022г. 27 Февруари 2023 117
Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.12.2022г. 18 Януари 2023 185
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.12.2022 г. 18 Януари 2023 176
Месечен отчет на ,,СЕС" за м.12.2022г. 18 Януари 2023 178
Месечни отчети на ,,СЕС" за м.11.2022г. 16 Декември 2022 229
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.11.2022г. 16 Декември 2022 246
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за м.11.2022г. 16 Декември 2022 263
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023