Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на бюджет 2022 18 Април 2023 269
Отчети,,СЕС" за IV-то трим.2022год. 27 Февруари 2023 258
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим.2022год. 27 Февруари 2023 243
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за IV-то трим.2022г. 27 Февруари 2023 242
Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.12.2022г. 18 Януари 2023 301
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.12.2022 г. 18 Януари 2023 289
Месечен отчет на ,,СЕС" за м.12.2022г. 18 Януари 2023 301
Месечни отчети на ,,СЕС" за м.11.2022г. 16 Декември 2022 357
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.11.2022г. 16 Декември 2022 368
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за м.11.2022г. 16 Декември 2022 376
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024