Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Свободни работни места към 02.12.2021г. 02 Декември 2021 4926
Обява за обществено обсъждане на ОУП и Доклад за екологична оценка към ОУП на Община Оряхово 11 Ноември 2021 126
ОБЯВА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ТЕСТ 27 Октомври 2021 77
ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ. 08 Октомври 2021 94
Покана за свикване на ОС на ККБ „Надежда-Оряхово-2014“ гр.Оряхово 05 Октомври 2021 103
ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА” ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 05 Октомври 2021 170
Обявление ПУП-Парцеларен план 01 Септември 2021 120
Съобщение по чл.62 ал.1 от Закона за водите 12 Август 2021 114
Заповед за комисия във връзка с чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.72б от ППЗСПЗЗ. 06 Август 2021 126
Обява за изготвени предварителни регистри по чл.72,ал.2 от ППЗСПЗЗ по землища на Общината 05 Август 2021 138
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021