Общински съветници

Създадена на Четвъртък, 17 Ноември 2011

Списък на общинските съветници - мандат 2015-2019 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Богданова Декова

тел: 09171/4701

Приемни дни на Председателя на ОбС Оряхово

Всеки последен четвъртък от месеца – от 09.00 – 12.00 часа

Всеки петък от 08.00 – 09.00 часа

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Емил Борисов Радков

Стелиян Стефанов Христов

 

ЧЛЕНОВЕ:

1. Асен Ицов Кирилов

2. Дилян Станков Гуленов

3. Елвис Юмер Юсуфов

4. Емил Борисов Радков

5. Илия Ценков Илиев

6. Кирил Маринов Опров

7. Камен Кирилов Петров

8. Мануела Драгова Кръстева

9. Николай Йорданов Петранов

10. Петьо Митков Василев

11. Румяна Богданова Декова

12. Светлозар Василев Николов

13. Силвия Детелинова Монова

14. Силвия Любозарова Маринова

15. Стелиян Стефанов Христов

16. Татяна Василева Станчева

17. Цеца Иванова Георгиева

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019