Общински съветници

Създадена на Четвъртък, 17 Ноември 2011

Списък на общинските съветници - мандат 2019-2023 година

Приемни дни на Председателя на ОбС Оряхово

Всеки петък от 08.00 – 09.00 часа

 

Председател:

Румяна Богданова Декова

тел: 09171/4701

Зам. председатели:

Стелиян Стефанов Христов

Кирил Маринов Опров 

 

Членове:

 1. Асен Ицов Кирилов
 2. Аспарух Ицов Кирилов
 3. Веселина Ангелова Атанасова
 4. Галина Цветанова Иванова
 5. Дилян Станков Гуленов
 6. Камен Кирилов Петров
 7. Кирил Маринов Опров
 8. Радослав Ицов Райков
 9. Румяна Богданова Декова
 10. Светлозар Василев Николов
 11. Силвия Детелинова Монова
 12. Силвия Любозарова Маринова
 13. Станка Нанкова Пирянкова
 14. Стелиян Стефанов Христов
 15. Татяна Василева Станчева
 16. Цеца Иванова Георгиева
 17. Цецко Костадинов Кривачков

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023