Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Краткосрочна програма на община Оряхово за енергийна ефективност и насърчаване изполването на енергия от ВЕИ и биогорива (2023 г. - 2026 г.) 29 Август 2023 40
Съобщение по чл.62а, ал.2 от Закона за водите 11 Август 2023 57
Годишен отчет по ЗЕЕ за 2022г. 28 Февруари 2023 189
Годишен отчет по ЗЕВИ за 2022г. 28 Февруари 2023 167
Уведомление за Инвестиционно предложение за изграждане на кл.3 на РДНО Оряхово 12 Декември 2022 225
Обобщен протокол от преброяване на безстопанствените кучета през 2022 година 18 Ноември 2022 309
Заповед по ЗМДТ за 2023 25 Октомври 2022 250
Заповед преброяване кучета 24 Октомври 2022 247
Обявление за участие в преброяването на кучетата 07 Октомври 2022 163
Провеждане на растителнозащитни мероприятия 28 Септември 2022 263
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023