Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение №ВР - 1 - ЕО / 2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО 02 Февруари 2024 60
Обява за срещи за обществено обсъждане 22 Декември 2023 157
Процедура по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценка на съвместимостта (ОС) на инвестиционно предложение за “Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав“, по проект 2014-EU-TMC-0297-S “FAST Danube 22 Декември 2023 167
Обява-ОВОС 19 Декември 2023 124
Годишен отчет ЗЕЕ 2023 08 Декември 2023 132
Краткосрочна програма на община Оряхово за енергийна ефективност и насърчаване изполването на енергия от ВЕИ и биогорива (2023 г. - 2026 г.) 29 Август 2023 200
Съобщение по чл.62а, ал.2 от Закона за водите 11 Август 2023 183
Годишен отчет по ЗЕЕ за 2022г. 28 Февруари 2023 307
Годишен отчет по ЗЕВИ за 2022г. 28 Февруари 2023 293
Уведомление за Инвестиционно предложение за изграждане на кл.3 на РДНО Оряхово 12 Декември 2022 356
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024