Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
РЕШЕНИЕ № ВР-7-ЕО 13 Май 2022 33
Решение от РИОСВ Враца за Програмата за управление на отпадъците с период на действие 2021 - 2028 г. 12 Май 2022 10
2. Проект на Програма за управление на отпадъците с период на действие 2021 – 2028 г. 14 Март 2022 54
1. Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Оряхово с период на действие 2021 – 2028 г. 14 Март 2022 64
Заповед по ЗМДТ от 2021 с прилож. 11 Ноември 2021 228
Обществено обсъждане на проект на Програма за енергийна ефективност на територията на Община Оряхово. 19 Октомври 2021 211
Проект на Програма за ЕЕ на Община Оряхово 2021 - 2027 г. 13 Август 2021 273
Искане и Информация по приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на “Променергомонтаж" АД 13 Юли 2021 306
Уведомление за ИП за оползотворяване на СО на „Променергомонтаж”АД 02 Юни 2021 295
Информация за собствениците на домашни кучета 22 Февруари 2021 334
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022