Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Уведомление за ИП на Джиосайкъл СДМ ЕООД на площадката на Холсим 21 Юни 2024 4
Решение №ВР - 1 - ЕО / 2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО 02 Февруари 2024 207
Обява за срещи за обществено обсъждане 22 Декември 2023 279
Процедура по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценка на съвместимостта (ОС) на инвестиционно предложение за “Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав“, по проект 2014-EU-TMC-0297-S “FAST Danube 22 Декември 2023 296
Обява-ОВОС 19 Декември 2023 249
Годишен отчет ЗЕЕ 2023 08 Декември 2023 243
Краткосрочна програма на община Оряхово за енергийна ефективност и насърчаване изполването на енергия от ВЕИ и биогорива (2023 г. - 2026 г.) 29 Август 2023 304
Съобщение по чл.62а, ал.2 от Закона за водите 11 Август 2023 299
Годишен отчет по ЗЕЕ за 2022г. 28 Февруари 2023 412
Годишен отчет по ЗЕВИ за 2022г. 28 Февруари 2023 393
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024