Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Искане и Информация по приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на “Променергомонтаж" АД 13 Юли 2021 58
Уведомление за ИП за оползотворяване на СО на „Променергомонтаж”АД 02 Юни 2021 129
Информация за собствениците на домашни кучета 22 Февруари 2021 184
Заповед по Закона за местните данъци и такси за определяне районите и периодичността на извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Оряхово 03 Ноември 2020 288
Наредба за животните на територията на Община Оряхово 17 Юли 2020 440
Краткосрочна програма за енергийна ефективност 19 Февруари 2020 545
Годишен отчет по ЗЕВИ за 2019 г. 17 Февруари 2020 514
Годишен отчет по ЗЕЕ за 2019 г. 17 Февруари 2020 474
План за устойчиво енергийно развитие 13 Ноември 2019 596
Годишен отчет за 2018 по ЗЕЕ 12 Ноември 2019 568
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021