Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Заповед по ЗМДТ от 2021 с прилож. 11 Ноември 2021 88
Обществено обсъждане на проект на Програма за енергийна ефективност на територията на Община Оряхово. 19 Октомври 2021 94
Проект на Програма за ЕЕ на Община Оряхово 2021 - 2027 г. 13 Август 2021 161
Искане и Информация по приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на “Променергомонтаж" АД 13 Юли 2021 186
Уведомление за ИП за оползотворяване на СО на „Променергомонтаж”АД 02 Юни 2021 192
Информация за собствениците на домашни кучета 22 Февруари 2021 250
Заповед по Закона за местните данъци и такси за определяне районите и периодичността на извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Оряхово 03 Ноември 2020 353
Наредба за животните на територията на Община Оряхово 17 Юли 2020 529
Краткосрочна програма за енергийна ефективност 19 Февруари 2020 618
Годишен отчет по ЗЕВИ за 2019 г. 17 Февруари 2020 596
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021