Публичен регистър

 

Публичен регистър (съгласно чл. 24а, ал.5 от Закона за автомобилните  превози)

на разрешенията за извърване натаксиметров превоз на пътници,

издадени от Община Оряхово (към 22 Юли 2019 година)                                                                                                                                            

 

Разрешение № Фирма ЕИК Адрес на управление Автомобил с рег.№ Срок на валидност
1 1 "БУЛСИЕМ - ВАСИЛЕВ И С-ИЕ"СД - гр. Враца 106046450 гр. Враца, ул."Леденика" №8, ет.2 ВР 39-58 ВХ 31.12.2020 г.
2 2 "БУЛСИЕМ - ВАСИЛЕВ И С-ИЕ"СД - гр. Враца 106046450 гр. Враца, ул."Леденика" №8, ет.2 ВР 45-80 СА 31.12.2020 г.
3 3 "БУЛСИЕМ - ВАСИЛЕВ И С-ИЕ"СД - гр. Враца 106046450 гр. Враца, ул."Леденика" №8, ет.2 ВР 13-81 ВР 31.12.2020 г.
4 4 "БУЛСИЕМ - ВАСИЛЕВ И С-ИЕ"СД - гр. Враца 106046450 гр. Враца, ул."Леденика" №8, ет.2 ВР 77-65 СС 31.12.2020г.
5 5 "ТАВЪР ГРУП"ООД - гр. Враца 203509086 гр. Враца, ж.к."Дъбника", бл. №48, ет.3, ап.11 ВР 48-01 ВР 20.09.2020 г.
6 6 "БУЛСИЕМ - ВАСИЛЕВ И С-ИЕ"СД - гр. Враца 106046450 гр. Враца, ул."Леденика" №8, ет.2 ВР 64-79 ВТ 31.12.2020 г.

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020