Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим. 2021 год. 25 Февруари 2022 605
Отчети ,,СЕС,, за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 563
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 586
Месечни отчети ,,СЕС,, към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 644
Муесечен отчет на Капиталови разходи към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 702
Месечен отчет на бюджет към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 658
Отчети ,,СЕС,, към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 680
Отчет на Капиталови разходи към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 649
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 653
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета към 31.10.2021г. 10 Ноември 2021 682
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024