Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим. 2021 год. 25 Февруари 2022 497
Отчети ,,СЕС,, за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 466
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 482
Месечни отчети ,,СЕС,, към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 536
Муесечен отчет на Капиталови разходи към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 598
Месечен отчет на бюджет към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 512
Отчети ,,СЕС,, към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 581
Отчет на Капиталови разходи към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 559
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 561
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета към 31.10.2021г. 10 Ноември 2021 593
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024