Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим. 2021 год. 25 Февруари 2022 238
Отчети ,,СЕС,, за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 223
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 215
Месечни отчети ,,СЕС,, към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 272
Муесечен отчет на Капиталови разходи към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 324
Месечен отчет на бюджет към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 262
Отчети ,,СЕС,, към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 304
Отчет на Капиталови разходи към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 295
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 300
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета към 31.10.2021г. 10 Ноември 2021 323
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023