Постоянни комисиии

Създадена на Сряда, 30 Ноември 2011

 

І. Комисия по Финанси, бюджет, приватизация, собственост, данъчна политика и евроинтеграция

 •  Камен Кирилов Петров- председател
 • Цеца Иванова Георгиева - зам. председател
 • Мануела Драгова Кръстева
 • Стелиян Стефанов Христов
 • Асен Ицов Кирилов
 • Татяна Василева Станчева
 • Светлозар Василев Николов

 

ІІ. Комисия по земеделие, природни ресурси, горско стопанство, екология и туризъм

 • Мануела Драгова Кръстева - председател 
 • Елвис Юмер Юсуфов - зам.председател
 • Камен Кирилов Петров
 • Светлозар Василев Николов
 • Илия Ценков Илиев


ІІІ. Комисия по образование, култура, спорт и младежки дейности

 • Силвия Любозарова Маринова - председател
 • Петьо Митков Василев - зам.председател
 • Силвия Детелинова Монова
 • Емил Борисов Радков
 • Татяна Василева Станчева


ІV. Комисия по здравеопазване, социална политика, трудова заетост

 • Д-р Дилян  Станков Гуленов - председател
 • Силвия Любозарова Маринова - зам.председател
 • Стелиян Стефанов Христов
 • Асен Ицов Кирилов
 • Илия Ценков Илиев


V. Комисия по трансгранично сътрудничество, етническите, демографски въпроси и вероизповеданията

 • Елвис Юмер Юсуфов - председател
 • Д-р Дилян Станков Гуленов - зам.председател
 • Силвия Любозарова Маринова
 • Емил Борисов Радков
 • Кирил Маринов Опров


VІ. Комисия по устройство на територията на общината, обществен ред, безопасност на движението и уреждане на въпросите на гражданите с многогодишни жилищно- спестовни влогове

 • Стелиян Стефанов Христов - председател
 • Петьо Митков Василев - зам.председател
 • Цеца Иванова Георгиева
 • Кирил Маринов Опров
 • Светлозар Василев Николов


VІІ. Комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и етика на общинския съветник

 • Силвия Детелинова Монова - председател
 • Елвис Юмер Юсуфов - зам.председател
 • Камен Кирилов Петров
 • Мануела Драгова Кръстева
 • Николай Йорданов Петранов

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019