Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Месечни отчети на ,,СЕС" към 31.08.2022г. 14 Септември 2022 351
Месечен отчет на Капиталови разходи към 31.08.2022г. 14 Септември 2022 375
Месечен отчет на бюджет към 31.08.2022г. 14 Септември 2022 386
Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Оряхово към 31.07.2022г. 15 Август 2022 403
Отчети ,,СЕС" на Община Оряхово към 31.07.2022г. 15 Август 2022 396
Отчет на Капиталови разходи на Община Оряхово към 31.07.2022г. 15 Август 2022 407
Отчет на Бюджет за II-ро трим.2022 год. на Община Оряхово 03 Август 2022 393
Отчет на Капиталови разходи за II-ро трим.2022 год. на Община Оряхово 03 Август 2022 400
Отчети,,СЕС" за II-ро трим.2022 год. на Община Оряхово 03 Август 2022 365
Отчети ,,СЕС,, за м.06.2022 год. 14 Юли 2022 384
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024