Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Месечни отчети на ,,СЕС" към 31.08.2022г. 14 Септември 2022 404
Месечен отчет на Капиталови разходи към 31.08.2022г. 14 Септември 2022 431
Месечен отчет на бюджет към 31.08.2022г. 14 Септември 2022 442
Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Оряхово към 31.07.2022г. 15 Август 2022 461
Отчети ,,СЕС" на Община Оряхово към 31.07.2022г. 15 Август 2022 463
Отчет на Капиталови разходи на Община Оряхово към 31.07.2022г. 15 Август 2022 469
Отчет на Бюджет за II-ро трим.2022 год. на Община Оряхово 03 Август 2022 449
Отчет на Капиталови разходи за II-ро трим.2022 год. на Община Оряхово 03 Август 2022 461
Отчети,,СЕС" за II-ро трим.2022 год. на Община Оряхово 03 Август 2022 416
Отчети ,,СЕС,, за м.06.2022 год. 14 Юли 2022 437
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024