Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчети,,СЕС" за I-во трим.2022 год. на община Оряхово 29 Април 2022 473
Отчет на Капиталови разходи за I-во трим.2022 год. на община Оряхово 29 Април 2022 482
Отчет на Бюджет за I-во трим.2022 год. на община Оряхово 29 Април 2022 457
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 год. 11 Април 2022 499
Месечен отчет на Капиталови разходи към 31.03.2022г. 11 Април 2022 485
Отчети ,,СЕС,, към 31.03.2022г. 11 Април 2022 450
Бюджетна прогноза за 2022-2025 год. 30 Март 2022 575
Обществено обсъждане на проект на бюджет-2022г. 21 Март 2022 567
Отчет на Капиталови разходи към 28.02.2022г. 14 Март 2022 468
Отчети ,,СЕС" към 28.02.2022 год. 14 Март 2022 474
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024