Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчети,,СЕС" за I-во трим.2022 год. на община Оряхово 29 Април 2022 413
Отчет на Капиталови разходи за I-во трим.2022 год. на община Оряхово 29 Април 2022 424
Отчет на Бюджет за I-во трим.2022 год. на община Оряхово 29 Април 2022 401
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 год. 11 Април 2022 440
Месечен отчет на Капиталови разходи към 31.03.2022г. 11 Април 2022 426
Отчети ,,СЕС,, към 31.03.2022г. 11 Април 2022 392
Бюджетна прогноза за 2022-2025 год. 30 Март 2022 519
Обществено обсъждане на проект на бюджет-2022г. 21 Март 2022 508
Отчет на Капиталови разходи към 28.02.2022г. 14 Март 2022 406
Отчети ,,СЕС" към 28.02.2022 год. 14 Март 2022 417
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024