Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за м.06.2022 год. 14 Юли 2022 388
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.06.2022 год. 14 Юли 2022 377
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.05.2022 год. 10 Юни 2022 408
Месечен отчет на ,,СЕС,, за м.05.2022г. 10 Юни 2022 383
Месечен отчет за Касово изпълнение на бюджета за м.05.2022 г. 10 Юни 2022 416
Отчет на Касово изпълнение на бюджета към 30.04.2022 год. 12 Май 2022 483
Месечен отчет на Капиталови разходи към 30.04.2022г. 12 Май 2022 447
Месечни отчети на ,,СЕС,, към 30.04.2022 год. 12 Май 2022 442
Начален план на Бюджет 2022 год. на Община Оряхово 05 Май 2022 413
Първоначален план на Капиталови разходи за 2022 год. на Община Оряхово 03 Май 2022 431
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024