Решения 2019-2023

Създадена на Четвъртък, 21 Април 2022

Протокол 1/08.11.2019г.

Протокол 2/14.11.2019г.

Протокол 3/28.11.2019г.

Протокол 4/19.12.2019г.

Протокол 5/30.01.2020г.

Протокол 6/27.02.2020г.

Протокол 8/05.05.2020г.

Протокол 9/28.05.2020г.

Протокол 10/25.06.2020г.

Протокол 11/09.07.2020г.

Протокол 12/30.07.2020г

Протокол 13/18.08.2020г

Протокол 14/24.09.2020г

Протокол 15/29.10.2020г

Протокол 16/12.11.2020г

Протокол 17/26.11.2020г.

Протокол 18/17.12.2020г.

Протокол №19/28.01.2021г.

Протокол №20/25.02.2021г.

Протокол №21/25.03.2021г.

Протокол №22/29.04.2021г.

Протокол №23/27.05.2021г.

Протокол №24/07.06.2021г.

Протокол №25/24.06.2021г.

Протокол №26/29.07.2021г.

Протокол №27/13.09.2021г.

Протокол №28/30.09.2021г.

Протокол №29/28.10.2021г.

Протокол №30/25.11.2021г.

Протокол №31/16.12.2021г.

Протокол №32/27.01.2022г.

Протокол №33/09.02.2022г

Протокол №34/24.02.2022г.

Протокол №35/31.03.2022г.

Протокол №36/15.04.2022г.

Протокол №37/28.04.2022г.

Протокол №38/17.05.2022г.

Протокол №39/26.05.2022г.

Протокол №40/30.06.2022г.

Протокол №41/28.07.2022г.

Протокол №42/19.08.2022г.

Протокол №43/29.08.2022г.

Протокол №44/29.09.2022г.

Протокол №45/07.10.2022г.

Протокол №46/17.10.2022г.

Протокол №47/27.10.2022г.

Протокол №48/02.11.2022г.

Протокол №49/24.11.2022г.

Протокол №50/15.12.2022г.

Протокол №51/26.01.2023г.

Протокол №52/23.02.2023г.

Протокол №53/09.03.2023г.

Протокол №54/21.03.2023г.

Протокол №55/30.03.2023г.

Протокол №56/27.04.2023г.

Протокол №57/15.05.2023г.

Протокол №58/25.05.2023г.

Протокол №59/29.06.2023г.

Протокол №60/27.0.2023г.

Протокол №61/14.08.2023г.

Протокол №62/19.08.2023г.

Протокол №63/14.09.2023г.

 

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024