Провеждане на обучение на членовете на СИК

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 128-НС
Враца, 14.03.2017

ОТНОСНО: Определяне на членове от Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански за провеждане на обучение на членовете на СИК в изборния район и приемане на график за обучението

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г. и на основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс и Решение № 4421-НС от 07.03.2017 г. на ЦИК, РИК Враца

Р Е Ш И :

  1. ОПРЕДЕЛЯ членове на РИК Враца за провеждане на обучението на членовете на секционните избирателни комисии в Шести изборен район - Врачански в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. и приема график за провеждане на обученията, както следва: 

Съобщение

Съобщение

Гражданите, които желаят да подадат своите заявления за гласуване по настоящ адрес могат да го направят на : http://www.grao.bg/elections/  с валиден електронен подпис

Съобщение

suobshtenie

 

ЗАПОВЕД РД-11-66/27.02.2017

zapoved-rd-66

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024