Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Месечен отчет на ,,СЕС" за м.10.2022г. 18 Ноември 2022 354
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.10.2022г. 18 Ноември 2022 395
Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.10.2022г. 18 Ноември 2022 384
Отчет за касово изпълнение на бюджета за III-то трим.2022г. 27 Октомври 2022 370
Отчет на капиталови разходи за III-то трим.2022г. 27 Октомври 2022 367
Отчети ,,СЕС" за III-то трим.2022г. 27 Октомври 2022 331
Месечни отчети ,,СЕС" към 30.09.2022г. 18 Октомври 2022 342
Месечен отчет на Капиталови разходи към 30.09.2022г. 18 Октомври 2022 332
Месечен отчет на бюджет към 30.09.2022г. 18 Октомври 2022 320
Бюджетна прогноза II-ри етап 2022г. 20 Септември 2022 364
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024