Обява на бране на ягоди в Испания

Създадена на Понеделник, 11 Декември 2017

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ОРЯХОВО

 

О Б Я В А

НАБИРАТ СЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТНИЦИ ЗА БРАНЕ НА ЯГОДИ В ИСПАНИЯ

Агенция по заетостта и EURES България набират 800 сезонни работници за бране на ягоди в Испания.

 1qgodi

Набират се кандидати за бране на ягоди в Испания. 800 българи могат да се възползват от предложението на испански кооператив на производители на ягоди.

Кандидатите трябва да са жени на възраст от 25 до 40 г., с опит в селското стопанство и способни да издържат физически на начина на бране на ягодите, както и на високите температури през пролетта в парниците.

Работодателите предлагат брутна заплата в размер на 40,39€ на ден, като след внасяне данък общ доход нетното възнаграждение е 38,92€ на ден. В края на месеца се удържат и социалните осигуровки. Разходите за път до Испания са за сметка на кандидата. Връщането до България е за сметка на работодателя, ако работникът остане до края на кампанията и не напусне самоволно работа. Работното време е определено на 39 часа седмично, разпределени неравномерно и гъвкаво през седмицата според необходимостта на предприятието, като часовете над 39, положени в работни или почивни дни, се считат за извънреден труд и се заплащат с 50% повече от редовното заплащане.

 Крайна дата за кандидатстване: 05.1.2018 година

 

За повече информация – ДБТ Оряхово – стая № 1

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019