Дискусионен педагогически форум в град Оряхово

Дискусионен педагогически форум

в град Оряхово

101 0286 101 0328

101 0359 101 0365101 0392

На 21 февруари 2017г. в ХГ „Проф. Марин Върбанов“ - град Оряхово, се проведе Дискусионен педагогически форум, организиран от Методическото обединение на детските градини в община Оряхово, Община Оряхово и със съдействието на Регионално управление на образованието – Враца. Тема на форума беше: „Актуални тенденции на съвременното предучилищно образование с фокус личностното развитие на детето“. В него участваха учители и директори, работещи в системата на предучилищното образование на област Враца. Представители имаха общините Враца, Мизия и Хайредин.          

Поставените акценти бяха върху „Програмните системи на детските градини, като условие за качествено предучилищно образование"-дискусионна сесия и „Проследяване на резултатите от предучилищното образование за гарантиране на равен шанс за всяко дете при постъпването му в училище“ – работна сесия.

Бяха обсъдени и практически интерпретации и работещи професионални решения в изпълнение на ДОС за предучилищно образование и останалите нови нормативни документи в образованието.

         Г-жа Мариела Личкова – директор на ДГ „Дружба“, откри форума, след което даде думата на г-жа Петя Еленкова – Гл. експерт „Образование“ в Община Оряхово, която поздрави всички участници.

Работната сесия на педагогическия форум протече под ръководството на д-р Даринка Костадинова – ст. експерт по предучилищно образование в РУО-Враца.

Професионалната среща завърши с удовлетворение от споделения опит.

 

 

РОСЕН ДОБРЕВ: МЛАДЕЖИ, ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД!

РОСЕН ДОБРЕВ: МЛАДЕЖИ, ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД!

 

        IMG 1845      IMG 1842

IMG 1837 

Александър Петров, Ангел Ангелов, Даниел Георгиев и Яна Илиева – носителите на бронзова значка бяха радушно приети от кмета на Община Оряхово, Росен Добрев.

В присъствието на своите лидери Гинка Чобанова, Габриела Велкова, Добромир Дончев и Мартин Войков, младите „херцози” въодушевено приеха думите на Кмета „Младежи, продължаваме напред

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024