ПОРЕДЕН УСПЕХ НА СЕЛАНОВСКИТЕ УЧЕНИЦИ

SAM 6586001В навечерието на 24 май отборът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” Селановци за поредна година показа знания и умения в областното състезание „Защита на населението от бедствия, аварии и извънредни ситуации”. Денис Бошнакова, Теодора-Любов Вълчева, Милен Милков и Петя Ангелова с ръководител Петя Георгиева отново заеха ПЪРВО място и ще представят областта на Националния кръг на състезанието. Отборът се справи и с факта , че в последните дни преди участието си се наложи промяна на ръководителя. Илияна Кацарова от 13 години ръководи отбора. И тази година тя вложи максимални усилия за подготовката, но появилия се здравословен проблем попречи да изживее на място вълнението от успеха на учениците. Тяхното първо място е награда за усилията и пожелание за бързо оздравяване.

ПЕТЯ РУСИНОВА

ОУ„Н.Й.ВАПЦАРОВ” СЕЛАНОВЦИ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПВ КОНКУРСА „ЗА ЧИСТА ПРИРОДНА СРЕДА -2016

Сбъдна се отдавна замисляната идея на ОУ „Н.Й.Вапцаров” за изграждане на „Зелена класна стая под небето”.  Училището спечели проект със същото име в обявения от МОСВ и ПУДООС национален конкурс  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА -2016” на тема”ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”. С Управляващия орган вече е сключен договор на стойност 4 476 лв., с които ще се финансират следните дейности:
-    Изработване и монтаж върху бетонна основа на съоръжения и пособия – пейки, маса, демонстрационни табла с навес, детска пързалка, метеорологична станция, алпинеум и информационно табло с информация за проекта;
-    Възстановяване на релефна географска карта върху земята в района на „зелената класна стая”;
-    Закупуване на нагледни и демонстрационни дидактически материали.
Целта на дейностите по проекта са да създадат нестандартно учебно пространство за провеждане на урочни и извънурочни дейности, свързани с опазване на околната среда, извеждане на учениците от продължителния престой в затворени помещения  и формиране на отговорно отношение към училищната собственост. Училището планира в различните дейности по подходящ начин да бъдат включени родители и ученици, у които да се формира отношение на съпричастна отговорност към „тяхното дело”. Ежегодно в „класната стая под небето” ще се организира фотоизложба на най-замърсените райони в селото и ще се предприемат инициативи, съвместно с Кметството, за почистването им. Учениците от полуинтернатните групи /занималните/ ще могат да провеждат часовете по отдих и занимание по интереси в обособеното и поддържано пространство. Крайният срок за изпълнение на дейностите е 31.10.2016 год.
ПЕТЯ РУСИНОВА - ДИРЕКТОР

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018