Покана-закриваща пресконферениция по проект

Създадена на Четвъртък, 08 Ноември 2018

 

П О К А Н А

 

 Община Оряхово организира закриваща пресконференция във връзка с изпълнението на проект "ДУХОВАТА МУЗИКА НА БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ В ПОДКРЕПА НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ",реф.№CB007.1.11.273ДоговорРД-02-29-269/22.11.2016, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г..

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и резултатите по проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 14.11.2018 г. /сряда/ от 11:00 часа в галерията на община Оряхово.

 

ПРОГРАМА

"Духовата музика на България и Сърбия в подкрепа на трансграничния фестивален туризъм"

Дата :14.11.2018

Място :Оряхово

11:00 - 11:30

Регистрация на участниците

 

11:30 - 11:40

Официално откриване и приветствена реч

11:40 - 12:10

Презентация на резултатите от проекта

12:10 - 12:30

Питания и дискусия

12:30 - 13:00

Закриване на събитието и кетъринг

 

 Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.

Съдържанието на тази публикация бе публикувано със съдействието на Европейския съюз чрез програмата Interreg-IPA CBC България-Сърбия, CCI No CB007.1.11.273.
Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Оряхово и по никакъв начин не може да бъде отразено в мнението на Европейския съюз или Управляващия орган на Програмата.

 The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–SerbiaProgramme.

 The content of this publication has been published with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme, CCI No CB007.1.11.273.
The contents of this publication are the sole responsibility of the Oryahovo Municipality and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020